Auris College Rotterdam Aurislogo

Onze school

Het Auris College Rotterdam is een school voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met horen of taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op onze school.  

Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. Wij stemmen het lesaanbod af op de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Leerlingen volgen onderwijs in de praktijkroute of in het vmbo. Wij werken samen met andere instellingen. Zo krijgen onze leerlingen meer kansen om de door hun gekozen beroepsrichting te volgen. Wij werken samen met de Gemeentekwekerij (groenvoorziening), Het IJssel College, het Noordrand College en het Albeda College.  Ook werken wij nauw samen met andere scholen en zorgafdelingen binnen Auris.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten in ons onderwijs.

 • Wij stellen de leerling centraal.
 • Wij bieden een veilige leeromgeving.
 • Wij dagen de leerling uit om te leren. Dit doen we door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen.
 • In het schoolgebouw houden we rekening met de beperking van onze leerlingen. Er is aandacht voor de akoestiek en de juiste signaal/ruis verhouding.
 • Wij gebruiken methodes, methodieken en materialen die wetenschappelijk zijn onderbouwd of zichzelf in de praktijk hebben bewezen.
 • Wij werken samen met andere instellingen op het gebied van onderwijs en zorg.
 • Medewerkers van het Auris College Rotterdam volgen regelmatig scholing.
 • Sommige leerlingen hebben baat bij een rustige opvang in de pauze. Voor deze leerlingen hebben wij een speciale pauzeopvang in een lokaal met toezicht. Hier kan de leerling eten en spelletjes doen.

Wilt u meer weten over de praktijkroute, vmbo of havo? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina. Hier vindt u ook informatie over onze werkwijze, afspraken en regels, praktische informatie, buitenschoolse activiteiten, schoolspullen, kosten, medezeggenschap en informatie voor nieuwe leerlingen.

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij ondersteunen hen in hun communicatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • Toekomst
 • Toekomst

  Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 

  De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van het vmbo een reguliere school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze verschillen vragen van leerkrachten en leerlingen flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zo ontstaan mooie gesprekken die onze leerlingen helpen in hun ontwikkeling.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.