Auris College Rotterdam Aurislogo

Aanpassingen gebouw

Om het onderwijs aan te laten sluiten op de behoefte van onze leerlingen, hebben wij de volgende aanpassingen gedaan.

 • Wij hebben vaklokalen voor verzorging, huishoudkunde, gezondheidskunde, simulatie kantoorpraktijk, kunstvakken, techniek, informatica, natuur- en scheikunde, biologie en lichamelijke opvoeding.
 • Wij hebben behandelruimtes voor logopedie en therapie.
 • Het Onderwijsleercentrum (OLC) is een voorziening voor de opvang van leerlingen uit de onderbouw, waarvan de les uitvalt. De leerlingen kunnen hier huiswerk maken onder toezicht of werken aan door de docent opgedragen taken onder  begeleiding van een docent en/of een klassenassistent.
 • Wij hebben een time-out lokaal. Leerlingen die bijvoorbeeld tijdens de les andere leerlingen te veel storen, worden opgevangen in dit lokaal.
 • Wij hebben een schoolbibliotheek met een aantal boeken met aangepast niveau. Deze kunnen onze leerlingen gebruiken.
 • Wij hebben speciale voorzieningen aan wanden en plafond aangebracht om de akoestiek zo optimaal mogelijk te maken.
 • Wij stellen het meubilair in de theorielokalen zo op dat leerlingen en docent elkaar goed kunnen zien.
 • Er is extra verlichting en van twee zijden daglicht in verband met het spraakafzien door slechthorende en dove leerlingen.
 • De lokalen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord (bekend onder de naam SMART-bord).
 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij ondersteunen hen in hun communicatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • Toekomst
 • Toekomst

  Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 

  De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van het vmbo een reguliere school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze verschillen vragen van leerkrachten en leerlingen flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zo ontstaan mooie gesprekken die onze leerlingen helpen in hun ontwikkeling.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.