Auris College Rotterdam Aurislogo

Buitenschoolse activiteiten

Wij organiseren de volgende buitenschoolse activiteiten voor onze leerlingen. 

 • Leuke avond Voor de leerlingen van het Auris College Rotterdam organiseren wij bij voldoende deelname twee keer per jaar een leuke avond. Op deze avond kunnen de leerlingen behalve dansen ook spelletjes doen zoals bijv. Wii en wordt er ook getafeltennist. Leerlingen kunnen tussen 15.30 uur en het begin van de avond overblijven. Er wordt tegen geringe betaling voor een maaltijd gezorgd.  
 • Werkweken Werkweken worden georganiseerd voor de bovenbouw praktijkroute en voor het derde leerjaar vmbo. De bedoeling van de werkweek is onder andere het vergroten van de zelfstandigheid van onze leerlingen en het verbreden van hun kennis van de wereld om hen heen.  
 • Culturele activiteiten Vooral de sectie beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, kunst) treedt regelmatig naar buiten met werk van leerlingen. Zo houden de leerlingen af en toe een expositie in een museum. Verder worden gezamenlijk diverse culturele evenementen bezocht in het kader van de kunstvakken.
 • Sportieve activiteiten Er worden 3 sportdagen georganiseerd. In het begin van het jaar alleen voor leerjaar 1 en 2, halverwege en aan het einde van het schooljaar voor de gehele school.
 • Activiteiten vanuit de dovenwereld Voorbeelden van deze activiteiten zijn het Handtheater (een speciale theatergroep van en voor doven) en de werelddovendag (van samenwerkende welzijnsinstellingen voor doven). Wij stimuleren leerlingen hieraan deel te nemen. Ook hebben wij contacten met Swedoro, de regionale Rotterdamse welzijnsstichting voor doven. Deze stichting beheert het Doven Ontmoetingscentrum.
 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we middels de Kanjertraining, Leefstijl, Rots en Water en extra lessen in communicatieve vaardigheden.

 • Toekomst
 • Toekomst

  • Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 
  • De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van een reguliere vmbo school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.
 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis eventueel in combinatie met autisme. Onze leerlingen hebben moeite met communicatie. Wij helpen ze om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen eventueel in combinatie met autisme. Jaarlijks volgt het personeel bijscholing op diverse gebieden.