Auris College Rotterdam Aurislogo

Doventolk

Dove mensen hebben voor een bepaald aantal uur recht op een tolk in de privésituatie en de werksituatie. Dove medewerkers van het Auris College regelen zelf hun tolk op (studie)bijeenkomsten. Om voor deze voorziening in aanmerking te komen, kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.

Het Auris College Rotterdam verzorgt tijdens de volgende bijeenkomsten een tolk.

 • De uitreiking van de diploma’s en het afscheid aan het eind van het schooljaar.
 • De open dagen van het Auris College.
 • De voorlichtingsbijeenkomst waarin leerlingen worden voorbereid op hun toekomst na het Auris College. Zij krijgen daar informatie over onder andere de Wajong regeling, Bureau Arbeid en Auris Dienstverlening.
 • Thematische ouderavonden. Dove ouders dienen op tijd een e-mail te sturen naar het Auris College t.a.v. Mevr. Sterk met het verzoek een tolk te regelen.   

In lessituaties is de docent verantwoordelijk voor het juist overbrengen van de informatie. Dit geldt ook bij buitenschoolse activiteiten zoals een excursie. De school heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in nascholing. Hierdoor zijn er voldoende docenten die de aangeboden informatie kunnen tolken. De kosten van het inzetten van een tolk zijn hoog. Mochten leerlingen óf ouders tolk-uren vanuit de privésituatie ter beschikking willen stellen, dan stellen wij dit erg op prijs!

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij ondersteunen hen in hun communicatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • Toekomst
 • Toekomst

  Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 

  De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van het vmbo een reguliere school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze verschillen vragen van leerkrachten en leerlingen flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zo ontstaan mooie gesprekken die onze leerlingen helpen in hun ontwikkeling.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.