Auris College Rotterdam Aurislogo

Hoortoestellen en soloapparatuur

Hoorapparatuur
Leerlingen die een hoortoestel nodig hebben zijn verplicht het hoorapparaat op school te dragen en te gebruiken. De school adviseert de ouders het hoortoestel te verzekeren. In geval van nood kan de leerling batterijen lenen bij de technisch assistent van de school.

Soloapparatuur
De leerlingen die hier baat bij hebben zijn verplicht gehoorapparatuur te dragen. Soloapparatuur is bestemd voor slechthorende en dove leerlingen. Het verbetert de informatieoverdracht tussen de docent en de leerling. Op het hoortoestel wordt een ontvanger geklikt. De docent draagt een zender. Door soloapparatuur vindt er een directe geluidsoverdracht plaats tussen docent en leerling.

Slechthorende of dove leerlingen worden gescreend op het dragen van soloapparatuur. Als een leerling op basis van het audiogram in aanmerking komt voor soloapparatuur, krijgt de leerling apparatuur op proef. Voor de kerstvakantie wordt het dragen van de apparatuur geëvalueerd. Indien uit deze evaluatie blijkt dat het dragen van soloapparatuur bijdraagt aan het opnemen en verwerken van informatie van de docent, wordt het dragen van soloapparatuur door de school verplicht gesteld. De leerling mag de apparatuur alleen binnen de school gebruiken.

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij ondersteunen hen in hun communicatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • Toekomst
 • Toekomst

  Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 

  De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van het vmbo een reguliere school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze verschillen vragen van leerkrachten en leerlingen flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zo ontstaan mooie gesprekken die onze leerlingen helpen in hun ontwikkeling.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.