Auris College Rotterdam Aurislogo

Individuele therapie

Met individuele therapie begeleiden wij de leerling in de acceptatie van zijn of haar handicap en versterken we de sociaal emotionele ontwikkeling. De volgende leerlingen komen in aanmerking voor individuele therapie.

 • Leerlingen die moeilijk kunnen wennen aan nieuwe situaties.
 • Leerlingen die onvoldoende inzicht hebben in sociale situaties.
 • Leerlingen die onvoldoende weerbaar zijn.
 • Leerlingen die pesten of gepest worden.
 • Leerlingen die angst en vermijdingsgedrag vertonen in de schoolse situatie.
 • Leerlingen die moeite hebben met impulsbeheersing.
 • Leerlingen die moeite hebben met het aanvaarden van autoriteit.

Leerlingen bij wie deze problemen zich met name voordoen in de thuissituatie verwijzen wij door naar andere vormen van hulpverlening. Dit geldt ook voor leerlingen waarbij de problemen voortkomen uit psychiatrische problemen.

De Commissie van Begeleiding bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor individuele therapie en bespreekt dit met de ouders. Deze commissie bepaalt ook wat de leerling moet bereiken met de therapie, hoe lang de therapie duurt en hoe vaak de leerling therapie krijgt. Dit wordt vastgelegd in het handelingsplan van de leerling. De therapie vindt plaats onder schooltijd. De therapeut maakt gebruik van de volgende methodieken.

 • ‘Ik ben speciaal’
 • ‘Hoe Henkie handig werd’
 • ‘Vrienden voor het leven’
 • ‘Handleiding voor jezelf’
 • ‘Over(het)leven’

Op meerdere momenten is er contact tussen de therapeut en de ouders van de leerling. Dit contact kan een gesprek op school zijn of een telefoongesprek.

 • Bij aanvang van de therapie.
 • Tijdens de evaluatie en bijstelling van de therapie.
 • Tijdens de afsluiting van de therapie.
 • Op ouderavonden.
 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij ondersteunen hen in hun communicatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • Toekomst
 • Toekomst

  Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 

  De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van het vmbo een reguliere school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze verschillen vragen van leerkrachten en leerlingen flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zo ontstaan mooie gesprekken die onze leerlingen helpen in hun ontwikkeling.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.