Auris College Rotterdam Aurislogo

Klassen en mentoren

Bij het indelen van de klassen houden wij rekening met het volgende.

 • Mogelijkheden van de leerling.
 • Onderwijskundige rapporten.
 • Testresultaten.
 • Sectorkeuze (in de bovenbouw).

In de onderbouw plaatsen wij dove- en slechthorende leerlingen zo veel mogelijk bij elkaar. Dit doen wij ook met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of autisme. In de bovenbouw is de sectorkeuze de basis voor de klassenindeling. De gemiddelde groepsgrootte is 11 leerlingen. De klassennaam is als volgt opgebouwd.

 • Een hoofdletter om het onderwijsniveau aan te geven.
  • P: praktijkroute onderbouw
  • PB: praktijkroute bovenbouw
  • V: vmbo
 • In de bovenbouw van het vmbo voegen wij na de letter een aanduiding toe voor de richting.
  • EC: economie
  • ZW: zorg en welzijn
  • TC: techniek
  • TL: theoretische leerweg
  • ET: eigen traject
  • H: havo
 • Een cijfer voor het leerjaar.
 • Een kleine letter wanneer er meer klassen van hetzelfde type zijn.

Elke klas heeft een eigen mentor. Wilt u zien welke mentor er bij een klas hoort? Een overzicht hiervan vindt u bij onze medewerkers.

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij ondersteunen hen in hun communicatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • Toekomst
 • Toekomst

  Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 

  De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van het vmbo een reguliere school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze verschillen vragen van leerkrachten en leerlingen flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zo ontstaan mooie gesprekken die onze leerlingen helpen in hun ontwikkeling.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.