Auris College Rotterdam Aurislogo

Leerlingenzorg

Leerlingen in het cluster-2 onderwijs hebben vaak een andere ondersteuning nodig dan leerlingen in het regulier onderwijs. Het Auris College Rotterdam biedt die ondersteuning die nodig is om het beste uit de leerling te halen. Individuele ondersteuning aan een leerling leggen wij vast in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling. Hierin staan de doelen die wij met de leerling willen behalen.

De Commissie van Begeleiding bekijkt welke zorg en ondersteuning een leerling nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld logopedie of individuele therapie zijn. In deze commissie zitten de volgende medewerkers.

 • Een teamleider.
 • De psycholoog.
 • De mentor.
 • De schoolmaatschappelijk werkende.

De Commissie van Begeleiding brengt in het tweede jaar een bindend advies uit over de verdere schoolloopbaan van de leerling. Ook verzorgt deze commissie de rapportages de aanvragen van onderwijsarrangementen en geeft zij advies bij de aanname van nieuwe leerlingen.

Soms bespreken wij een leerling met specialisten buiten onze school. Wij vragen ouders vooraf toestemming hiervoor. Dit externe zorgteam noemen wij Zorg Advies Team (ZAT). De volgende externe deskundigen zitten in dit team.

 • De leerplichtambtenaar,
 • Een medewerker Bureau Jeugdzorg,
 • De politie,
 • Een medewerker GGMD (doventeam),
 • De schoolarts.

Wilt u meer weten over logopedie of individuele therapie? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina.

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij ondersteunen hen in hun communicatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • Toekomst
 • Toekomst

  Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 

  De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van het vmbo een reguliere school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze verschillen vragen van leerkrachten en leerlingen flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zo ontstaan mooie gesprekken die onze leerlingen helpen in hun ontwikkeling.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.