Auris College Rotterdam Aurislogo

Leerlingenzorg

Leerlingen in het cluster-2 onderwijs hebben een andere ondersteuning nodig dan leerlingen in het regulier onderwijs. Het Auris College Rotterdam biedt deze ondersteuning.

Met u en met uw zoon of dochter stellen we jaarlijks een ontwikkelperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de doelen die we samen willen behalen.

De Commissie van Leerlingenzorg bekijkt welke zorg en ondersteuning een leerling extra nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld logopedie, krachttraining of ondersteuning buiten school zijn. In deze commissie zitten de volgende medewerkers:

 • de mentor
 • de logopedist
 • de zorgcoördinator
 • een teamleider
 • de psycholoog
 • de schoolmaatschappelijk werkende

De Commissie van Leerlingenzorg ondersteunt u bij de aanvraag van een onderwijsarrangement.

Soms is er meer zorg nodig. We bespreken uw zoon of dochter dan in het Zorg en Advies Team (ZAT). De volgende externe deskundigen zitten in dit team.

 • de leerplichtambtenaar
 • een medewerker Bureau Jeugdzorg
 • de wijkagent
 • een medewerker GGMD (doventeam)
 • de schoolverpleegkundige
 • een medewerker van het wijkteam
 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we middels de Kanjertraining, Leefstijl, Rots en Water en extra lessen in communicatieve vaardigheden.

 • Toekomst
 • Toekomst

  • Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 
  • De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van een reguliere vmbo school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.
 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis eventueel in combinatie met autisme. Onze leerlingen hebben moeite met communicatie. Wij helpen ze om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen eventueel in combinatie met autisme. Jaarlijks volgt het personeel bijscholing op diverse gebieden.