Auris College Rotterdam Aurislogo

Nieuwe leerlingen

Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op onze school. Om kennis te maken met het Auris College Rotterdam organiseren wij de volgende bijeenkomsten:

 • kennismakingsochtenden voor ouders/ verzorgers   
 • gastlessen voor leerlingen van onze so-scholen
 • een leerlingendag voor aangemelde leerlingen
 • een ouderavond voor ouders van aangemelde leerlingen
 • In de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar organiseren wij een introductieweek waarin de leerlingen uitgebreid leren hoe alles werkt op school. 
 • U meldt uw zoon of dochter aan via het aanmeldformulier. U heeft hierbij de volgende documenten nodig.
  • Volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier.
  • Indicatie voor intensief arrangement cluster 2.
 • U ontvangt een bevestiging van ontvangst.
 • Wij starten het proces van aanmelding op, ook wanneer de indicatie nog niet is afgegeven.
 • Wij bespreken de plaatsing in de Commissie van Leerlingzorg. Dit gaat vooral over het niveau en de klas waarin de leerling geplaatst wordt. Mocht het nodig zijn, plannen wij een gesprek met u in voor aanvullende informatie.
 • Eind mei ontvangt uw zoon of dochter een uitnodiging voor een kennismakingsdag en u een uitnodiging voor de ouderavond. Op dat moment is bekend in welke klas wij uw zoon of dochter plaatsen.
 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we middels de Kanjertraining, Leefstijl, Rots en Water en extra lessen in communicatieve vaardigheden.

 • Toekomst
 • Toekomst

  • Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 
  • De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van een reguliere vmbo school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.
 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis eventueel in combinatie met autisme. Onze leerlingen hebben moeite met communicatie. Wij helpen ze om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen eventueel in combinatie met autisme. Jaarlijks volgt het personeel bijscholing op diverse gebieden.