• Onze school

Auris College Rotterdam

Onze school

Het Auris College Rotterdam is een school voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met horen of taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Leerlingen met een onderwijsarrangement van Auris zijn welkom op onze school.

Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het vmbo en mbo. Wij stemmen het lesaanbod af op de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Leerlingen volgen onderwijs in de praktijkroute of in het vmbo. Wij werken samen met andere instellingen. Zo krijgen onze leerlingen meer kansen om de door hun gekozen beroepsrichting te volgen. Wij werken samen met de Gemeentekwekerij (groenvoorziening), Het IJssel College, Rijnmond Bouw (Schiedam) en Stream opleidingen (Schiedam).  Ook werken wij nauw samen met andere scholen en zorgafdelingen binnen Auris.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten in ons onderwijs.

  • Wij stellen de leerling centraal.
  • Wij bieden een veilige leeromgeving.
  • Wij dagen de leerling uit om te leren. Dit doen we door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen.
  • In het schoolgebouw houden we rekening met de beperking van onze leerlingen. Er is aandacht voor de akoestiek en de juiste signaal/ruis verhouding.
  • Wij gebruiken methodes, methodieken en materialen die wetenschappelijk zijn onderbouwd of zichzelf in de praktijk hebben bewezen.
  • Wij werken samen met andere instellingen op het gebied van onderwijs en zorg.
  • Medewerkers van het Auris College Rotterdam volgen regelmatig scholing.

Wilt u meer weten over onze praktijkroute of vmbo? Klik dan op één van deze onderwerpen hieronder. Hier vindt u ook informatie over onze werkwijze, afspraken en regels, praktische informatie, buitenschoolse activiteiten, schoolspullen, kosten, medezeggenschap en informatie voor nieuwe leerlingen.

Begeleiding op de reguliere school

Begeleiding op de reguliere school

Auris geeft begeleiding in het vo en mbo aan leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. De begeleiding is voor de leerling en de leraar.

Meer informatie
Auris Zorg

Auris Zorg

Dove en slechthorende kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen zich vaak moeilijk uiten. Het is het soms lastig om contact te maken met vriendjes of om alleen te spelen. Hierdoor kan uw kind minder zelfvertrouwen hebben. Is dit zo bij uw kind of vindt u het lastig om contact te maken met uw kind? Of heeft u wellicht ondersteuning nodig bij de opvoeding?

Auris Zorg biedt verschillende mogelijkheden om u en uw kind te ondersteunen. Bijvoorbeeld met ambulante behandeling in gezinnen. U krijgt dan meer inzicht in de beperking van uw kind, waardoor het contact verbetert. Voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar Auris ambulante behandeling: Krachttraining. Ook biedt Auris cursussen voor kinderen en voor ouders.

Auris Krachttraining Cursusprogramma

Downloads

Vragen?

Heeft u vragen over de school of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.