Dove en slechthorende leerlingen

Hoorapparatuur

Leerlingen die een hoortoestel nodig hebben zijn verplicht het hoorapparaat op school te dragen en te gebruiken. De school adviseert de ouders het hoortoestel te verzekeren. In geval van nood kan de leerling batterijen lenen bij de conciërge.

Soloapparatuur

Door soloapparatuur vindt er een directe geluidsoverdracht plaats tussen docent en leerling. De leerlingen die hier baat bij hebben, zijn verplicht soloapparatuur te dragen. Soloapparatuur is bestemd voor slechthorende en dove leerlingen. Het verbetert de informatieoverdracht tussen de docent en de leerling. De leerling krijgt een ontvanger. De docent draagt een zender.

Gebarentolk

Dove mensen hebben voor een bepaald aantal uur recht op een tolk in de privésituatie en de werksituatie. Om voor deze voorziening in aanmerking te komen, kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.

Het Auris College Rotterdam regelt op verzoek bij voorlichtingsavonden een gebarentolk.

In lessituaties is de docent verantwoordelijk voor het juist overbrengen van de informatie. De school heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in nascholing. Hierdoor zijn er voldoende docenten die de aangeboden informatie kunnen tolken.

Tijdens excursies of andere activiteiten buiten school, kiezen wij er soms voor om een externe tolk in te zetten.