Klassen en mentoren

Klassen en mentoren

Bij het indelen van de klassen houden wij rekening met het volgende:

  • Mogelijkheden van de leerling.
  • Testresultaten.
  • Sectorkeuze (in de bovenbouw).

In de onderbouw plaatsen wij dove- en slechthorende leerlingen zo veel mogelijk bij elkaar. Dit doen wij ook met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis zonder of met autisme. In de bovenbouw is de sectorkeuze de basis voor de klassenindeling. De maximale groepsgrootte is 15 leerlingen.

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is de eerste contactpersoon voor uw zoon of dochter en voor u.

Wilt u zien welke mentor er bij een klas hoort?

Aanpassingen gebouw

Om het onderwijs aan te laten sluiten op de behoefte van onze leerlingen, hebben wij de volgende aanpassingen gedaan.

  • Wij hebben vaklokalen voor verschillende vakken zoals koken, techniek, verzorging, kunstvakken, natuur- en scheikunde en lichamelijke opvoeding.
  • Wij hebben behandelruimtes voor logopedie¬†en krachttraining.
  • Wij hebben een schoolbibliotheek met een aantal boeken met aangepast niveau.
  • Wij hebben speciale voorzieningen aan wanden en plafond aangebracht om de akoestiek zo optimaal mogelijk te maken.
  • Wij stellen het meubilair in de theorielokalen zo op dat leerlingen en docent elkaar goed kunnen zien.
  • Er is extra verlichting en van twee zijden daglicht in verband met het spraakafzien door slechthorende en dove leerlingen.
  • De lokalen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord