Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Leerlingen in ons onderwijs hebben een andere ondersteuning nodig dan leerlingen in het regulier onderwijs. Het Auris College Rotterdam biedt deze ondersteuning.

Met u en met uw kind stellen we jaarlijks een ontwikkelperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de doelen die we samen willen behalen.

De Commissie van Leerlingenzorg bekijkt welke zorg en ondersteuning een leerling extra nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld logopedie, krachttraining of ondersteuning buiten school zijn. In deze commissie zitten de volgende medewerkers:

 • de mentor
 • de logopedist
 • de zorgcoördinator
 • een teamleider
 • de psycholoog
 • de schoolmaatschappelijk werkende

De Commissie van Leerlingenzorg ondersteunt u bij de aanvraag van een onderwijsarrangement.

Soms is er meer zorg nodig. We bespreken uw kind dan in het Zorg en Advies Team (ZAT). De volgende externe deskundigen zitten in dit team.

 • de leerplichtambtenaar
 • een medewerker Bureau Jeugdzorg
 • de wijkagent
 • een medewerker GGMD (doventeam)
 • de schoolverpleegkundige
 • een medewerker van het wijkteam