Logopedie

Logopedie

Wij bieden drie vormen van logopedie.

 • Individuele logopedie.
 • Groepslogopedie.
 • Indirecte logopedie.

Welke vorm van logopedie wij inzetten voor een leerling, staat in het handelingsplan van de leerling. In dit plan staat welke doelen wij willen behalen met een leerling.

Groepslogopedie

Alle klassen krijgen groepslogopedie om de sociaal communicatieve vaardigheden te verbeteren. In de onderbouw ligt het accent op een goede luisterhouding en beurtgedrag. Ook oefenen wij hier alledaagse situaties zoals ‘hoe vraag je iets?’ of ‘hoe stel je jezelf voor?’. In de bovenbouw oefenen we vaardigheden rond thema’s als ‘het telefoongesprek’ of ‘het sollicitatiegesprek’. In alle groepslessen werkt de logopedist samen met de mentor, de docent Nederlands of met een therapeut.

Individuele logopedie

Of een leerling individuele logopedie krijgt, hangt af van de volgende factoren.

 • De motivatie van de leerling.
 • De mate van beperking.
 • De invloed van de stoornis op het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling.
 • De behoefte aan en baat bij individuele logopedie.De leerling heeft een stoornis in de articulatie. De leerling is onvoldoende verstaanbaar voor anderen.
 • De leerling heeft een stoornis in de auditieve functies. De logopedist traint het auditief geheugen en geeft hoortraining.
 • De leerling stottert of spreekt onduidelijk.
 • De leerling heeft een spraaktaalstoornis waardoor de communicatie tussen de leerling en zijn omgeving niet goed verloopt.
 • De leerling heeft oefening nodig in communicatieve situaties.

Indirecte logopedie

Bij indirecte logopedie geeft de logopedist advies aan docenten in hun communicatie met de leerling. Dit advies wordt vastgelegd in het handelingsplan van de leerling.