Auris College Rotterdam Aurislogo

Praktijkroute

De praktijkstroom is een vijf- of zesjarige opleiding voor leerlingen die naast hun stoornis moeilijk kunnen leren. Praktisch bezig zijn is één van de belangrijkste kenmerken van ons onderwijs: al doende beleven en leren. We bereiden de leerlingen voor op een van de onderstaande uitstroom mogelijkheden:

 • Doorleren, een Entree Opleiding of mbo niveau 2
 • Betaalde arbeid (in eigen tempo met of zonder ondersteuning zelfstandig werken)
 • Beschutte arbeid (extra ondersteuning op de werkvloer)
 • Dagbesteding (geen loon, wel uitkering)

Ons onderwijs is gericht op de communicatieve redzaamheid van de leerling. Dit staat in alle lessen centraal. Naast de algemene vakken zoals Nederlands, rekenen, Engels en lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen ook burgerschapskunde en vakken gericht op sociale vorming (beeldende vorming, Rots en Water, dans, muziek). Daarnaast worden er ook praktische vakken gegeven zoals techniek, koken, dienstverlening en groen. Tijdens speciale doelgroepuren is er aandacht voor de manier waarop leerlingen met hun beperking omgaan.  

In de onderbouw krijgen de leerlingen lessen in alle prakrijkrichtingen. Vanaf leerjaar 3 kiezen de leerlingen een sector waarin ze verder gaan leren. Het Auris College Rotterdam biedt de volgende sectoren aan: horeca, schoonmaak, handel, groen en techniek.

Een aantal van de geleerde vaardigheden kunnen leerlingen toepassen binnen de school. Zij verzorgen bijvoorbeeld de schoonmaak van de personeelskamer, doen de schoolwas, houden de keuken schoon, vullen de kopieermachines aan etcetera.

Voor alle leerlingen die de praktijkroute volgen, kijken wij of het mogelijk is om een SVA-certificaat te behalen. SVA staat voor scholing voor arbeid. Dit is een certificaat dat door bepaalde werkgevers wordt erkend. Deze werkgevers zeggen wat een leerling moet kunnen om bij hen te werken. Wij toetsen dit tijdens een examen.  Een leerling kan één van de volgende (branche)certificaten behalen:

 • Handel: Werken in de winkel.
 • Schoonmaak: Werken in de schoonmaak.
 • Horeca: Werken in de keuken.
 • Groen: Werken in het groen.
 • Techniek: Werken in de metaal. Werken in de houtbranche.
 • VCA (veiligheidscertificaat aannemers)

Wilt u meer informatie over de lessen? Klik van op lessentabel of leerroutekaarten in het menu links op deze pagina. In de leerroutekaarten vindt u informatie over de manier waarop wij de lessen geven.

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we middels de Kanjertraining, Leefstijl, Rots en Water en extra lessen in communicatieve vaardigheden.

 • Toekomst
 • Toekomst

  • Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 
  • De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van een reguliere vmbo school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.
 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis eventueel in combinatie met autisme. Onze leerlingen hebben moeite met communicatie. Wij helpen ze om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen eventueel in combinatie met autisme. Jaarlijks volgt het personeel bijscholing op diverse gebieden.