Auris College Rotterdam Aurislogo

Praktijkroute

De praktijkroute bereidt de leerling voor op een baan. Het gaat meestal om een baan waarin gewerkt wordt met de handen. Na de praktijkroute heeft de leerling de volgende mogelijkheden.

 • Een betaalde baan waarin de leerling zelfstandig werkt.
 • Beschermde arbeid waarbij de leerling extra ondersteuning krijgt.
 • Dagbesteding (onbetaalde arbeid).

Voor alle leerlingen die de praktijkroute volgen, kijken wij of het mogelijk is om een SVA-certificaat te behalen. SVA staat voor scholing voor arbeid. Dit is een certificaat dat door bepaalde werkgevers wordt erkend. Deze werkgevers zeggen wat een leerling moet kunnen om bij hen te werken. Wij toetsen dit tijdens een examen.  Een leerling kan één van de volgende certificaten behalen.

 • Handel.
 • VCA (veiligheidscertificaat aannemers).
 • Schoonmaak.
 • Horeca.

Een beperkt deel van onze leerlingen kan het diploma ‘arbeidsmarkt gekwalificeerde assistent (AKA)’ halen op het Entree College. Dit is een volwaardig diploma op MBO-1 niveau.

Ons onderwijs is gericht op de communicatieve redzaamheid van de leerling. Dit staat in alle lessen centraal. Onze vakken zijn Nederlands, rekenen, Engels (beperkt), lichamelijke opvoeding, seksuele vorming, maatschappelijke vorming (MCO onderbouw, burgerschapskunde bovenbouw), techniek, zorg & welzijn, dienstverlening en vakken gericht op sociale vorming. Ook geven wij in speciale doelgroepenuren aandacht voor de manier waarop leerlingen met hun beperking omgaan.  

Dove of slechthorende leerlingen met daarbij een andere beperking plaatsen wij in een speciale zorggroep. Het gaat om leerlingen met een beperkte intelligentie, een lichamelijke beperking of zeer moeilijk lerende leerlingen.

Wilt u meer informatie over de lessen? Klik van op lessentabel of leerroutekaarten in het menu links op deze pagina. In de leerroutekaarten vindt u informatie over de manier waarop wij de lessen geven.

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij ondersteunen hen in hun communicatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • Toekomst
 • Toekomst

  Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 

  De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van het vmbo een reguliere school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze verschillen vragen van leerkrachten en leerlingen flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zo ontstaan mooie gesprekken die onze leerlingen helpen in hun ontwikkeling.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.