Praktijkroute

De praktijkstroom is een vijf- of zesjarige opleiding voor leerlingen die naast hun stoornis moeilijk kunnen leren. Praktisch bezig zijn is één van de belangrijkste kenmerken van ons onderwijs: al doende beleven en leren. We bereiden de leerlingen voor op een van de onderstaande uitstroom mogelijkheden:

  • Doorleren, een Entree Opleiding of mbo niveau 2
  • Betaalde arbeid (in eigen tempo met of zonder ondersteuning zelfstandig werken)
  • Beschutte arbeid (extra ondersteuning op de werkvloer)
  • Dagbesteding (geen loon, wel uitkering)

Ons onderwijs is gericht op de communicatieve redzaamheid van de leerling. Dit staat in alle lessen centraal. Naast de algemene vakken zoals Nederlands, rekenen, Engels en lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen ook burgerschapskunde en vakken gericht op sociale vorming (beeldende vorming, Rots en Water, dans, muziek). Daarnaast worden er ook praktische vakken gegeven zoals techniek, koken, dienstverlening en groen. Tijdens speciale doelgroepuren is er aandacht voor de manier waarop leerlingen met hun beperking omgaan.

In de onderbouw krijgen de leerlingen lessen in alle praktijkrichtingen. Vanaf leerjaar 3 kiezen de leerlingen een sector waarin ze verder gaan leren. Het Auris College Rotterdam biedt de volgende sectoren aan: horeca, schoonmaak, handel, groen en techniek.

Een aantal van de geleerde vaardigheden kunnen leerlingen toepassen binnen de school. Zij verzorgen bijvoorbeeld de schoonmaak van de personeelskamer, doen de schoolwas, houden de keuken schoon, vullen de kopieermachines aan etcetera.

Voor alle leerlingen die de praktijkroute volgen, kijken wij of het mogelijk is om een SVA-certificaat te behalen. SVA staat voor scholing voor arbeid. Dit is een certificaat dat door bepaalde werkgevers wordt erkend. Deze werkgevers zeggen wat een leerling moet kunnen om bij hen te werken. Wij toetsen dit tijdens een examen.  Een leerling kan één van de volgende (branche)certificaten behalen:

  • Handel: Werken in de winkel.
  • Schoonmaak: Werken in de schoonmaak.
  • Horeca: Werken in de keuken.
  • Groen: Werken in het groen.
  • Techniek: Werken in de metaal. Werken in de houtbranche.
  • VCA (veiligheidscertificaat aannemers)

Wilt u meer informatie over de lessen? Klik van op lessentabel of leerroutekaarten hieronder. In de leerroutekaarten vindt u informatie over de manier waarop wij de lessen geven.

1ste klas

2de klas

3de klas

4de klas

5de klas