Auris College Rotterdam Aurislogo

Schoolspullen en ouderbijdrage

Schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld aan de leerlingen. Leerlingen krijgen de boeken van de docent in de eerste les. In het informatieboekje staat welke materialen u zelf moet aanschaffen. U kunt ook onderstaande link 'Zelf aan te schaffen' gebruiken voor een online overzicht. 

Zelf aan te schaffen 

De ouderbijdrage is voor alle leerjaren hetzelfde. Het bedrag is vastgesteld op € 75,00. Van deze ouderbijdrage betalen we de activiteiten in de eerste en laatste schoolweek, sportactiviteiten, voorlichtingen en excursies gericht op studie en loopbaanoriëntatie en projecten.

Zonder de betaling van deze kosten kan uw zoon/dochter niet deelnemen aan de speciale activiteiten.

Naast deze vrijwillige ouderbijdrage zijn er voor de leerjaren 3 en hoger extra kosten.
Vmbo leerjaar 3 kamp:  € 75,00 
PR bovenbouw kamp: € 125,00
Leerlingen die techniek volgen: u krijgt deze informatie van de symbiose scholen.

Heeft u een vraag of levert deze financiële bijdrage problemen op, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Kruydenhof (m.kruydenhof@auris.nl) van de administratie. Ook kunt u bij uw gemeente informeren of zij vergoedingen geven. • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we middels de Kanjertraining, Leefstijl, Rots en Water en extra lessen in communicatieve vaardigheden.

 • Toekomst
 • Toekomst

  • Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 
  • De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van een reguliere vmbo school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.
 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis eventueel in combinatie met autisme. Onze leerlingen hebben moeite met communicatie. Wij helpen ze om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen eventueel in combinatie met autisme. Jaarlijks volgt het personeel bijscholing op diverse gebieden.