Auris College Rotterdam Aurislogo

Schoolspullen en ouderbijdrage

Schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld aan de leerlingen. Leerlingen krijgen de werkboeken van de docent in de eerste les. Een aantal spullen dient u zelf aan te schaffen. De leerlingen ontvangen het informatieboekje 2016-2017 op de eerste schooldag. Hierin staat welke materialen er aangeschaft moeten worden. U kunt ook onderstaande link 'Zelf aan te schaffen' gebruiken voor een online overzicht. 

Zelf aan te schaffen 

In schooljaar 2016-2017 is de ouderbijdrage voor alle leerjaren hetzelfde. Het bedrag is vastgesteld op € 75,00. Van deze ouderbijdrage betalen we de activiteiten in de eerste en laatste schoolweek, sportactiviteiten, voorlichtingen en excursies gericht op studie en loopbaanoriëntatie en projecten.

Zonder de betaling van deze kosten kan uw zoon/dochter niet deelnemen aan de speciale activiteiten.

Naast deze vrijwillige ouderbijdrage zijn er voor de leerjaren 3 en hoger extra kosten.
Vmbo 3 kamp:  € 75,00 
Vmbo 4 kamp Keulen: € 100,00
PR bovenbouw Parijs kamp: € 125,00
Leerlingen die techniek volgen: u krijgt deze informatie van de symbiose scholen.

Heeft u een vraag of levert deze financiële bijdrage problemen op, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Kruydenhof (m.kruydenhof@auris.nl) van de administratie. Ook kunt u bij uw gemeente informeren of zij vergoedingen geven.


 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij ondersteunen hen in hun communicatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • Toekomst
 • Toekomst

  Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 

  De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van het vmbo een reguliere school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze verschillen vragen van leerkrachten en leerlingen flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zo ontstaan mooie gesprekken die onze leerlingen helpen in hun ontwikkeling.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.