Auris College Rotterdam Aurislogo

Uitstroom naar werk of vervolgonderwijs

Schoolverlaters

In het schooljaar 2017-2018 hebben 40 leerlingen het Auris College Rotterdam verlaten. Hiervan zijn 15 leerlingen naar het reguliere voortgezet onderwijs gegaan, 1 leerling is op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gegaan. Er zijn 5 leerlingen naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

In het schooljaar 2016-2017 hebben 64 leerlingen het Auris College Rotterdam verlaten. Hiervan zijn 12 leerlingen naar het reguliere voortgezet onderwijs gegaan, 34 leerlingen zijn doorgestroomd naar het mbo. Er zijn 6 leerlingen naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

In het schooljaar 2015-2016 hebben 81 leerlingen het Auris College Rotterdam verlaten. Hiervan zijn 15 leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan, 28 leerlingen zijn doorgestroomd naar het mbo, 6 leerlingen zijn op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gegaan. Er zijn 16 leerlingen naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

In september 2016 stellen wij de ambitie vast voor de uitstroom.

Uitstroom volgens uitstroomadvies

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. In september 2016 stellen wij de ambities vast voor de uitstroom van leerlingen. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 51 van de 61 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 84%. Bij 10 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 16%. 

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 72 van de 82 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 88%. Bij 10 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 22%. 

Van de leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 zijn uitgestroomd, is er bij 51 van de 52 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 98%. Bij 1 leerling kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 2%.

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we middels de Kanjertraining, Leefstijl, Rots en Water en extra lessen in communicatieve vaardigheden.

 • Toekomst
 • Toekomst

  • Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 
  • De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van een reguliere vmbo school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.
 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis eventueel in combinatie met autisme. Onze leerlingen hebben moeite met communicatie. Wij helpen ze om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen eventueel in combinatie met autisme. Jaarlijks volgt het personeel bijscholing op diverse gebieden.