Auris College Rotterdam Aurislogo

Vmbo

Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen te laten overstappen naar het reguliere onderwijs. De startpositie van de vmbo leerlingen is een 2-jarig curriculum. In de praktijk blijkt dat veel van onze leerlingen gebaat zijn bij het volgen van het 3-jarig curriculum. Bij de start van hun studieloopbaan op onze school bepalen wij aan de hand van de ondersteuningsbehoefte van de leerling welk curriculum wordt gevolgd. Veel leerlingen zijn aan het eind van de basisschool nog niet klaar voor de brugklas. Hun kennis op bepaalde vakken voldoet nog niet aan het vmbo-niveau. Daarom geven wij in het eerste jaar van de onderbouw extra aandacht voor deze vakken. Wij noemen dit steunlessen. Wij geven deze steunlessen voor de volgende vakken:

 • Nederlands
 • rekenen
 • sociale vaardigheden
 • leren leren
 • kennis van de eigen beperking

Onze leerlingen stromen na het 2-jarig en 3-jarig curriculum in bijna alle gevallen uit naar de bovenbouw van een reguliere vmbo opleiding. Samen met u zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter een geschikte plek vindt om zijn of haar vmbo diploma te behalen of binnen een andere onderwijsvorm verder te leren.

In het eerste jaar  bepalen wij op welk niveau de leerling het onderwijs volgt in het tweede en derde leerjaar. Het kan ook zijn dat we zien dat uw zoon of dochter beter naar de praktijkroute kan overstappen. Dit bespreken we altijd met u.

In leerjaar 2 en 3 van het vmbo bieden wij minder steunlessen. Leerlingen volgen vooral de reguliere vmbo-vakken. Daarbij is er blijvende aandacht voor de ontwikkelingen van communicatieve en sociale vaardigheden. In de onderbouw van het vmbo geven wij les op drie niveaus:

 • basisberoepsgerichte leerweg (BB)
 • kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
 • theoretische leerweg (TL)

Wilt u meer informatie over de lessen? Klik van op lessentabel of leerroutekaarten in het menu links op deze pagina. In de leerroutekaarten vindt u informatie over de manier waarop wij de lessen geven.

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we middels de Kanjertraining, Leefstijl, Rots en Water en extra lessen in communicatieve vaardigheden.

 • Toekomst
 • Toekomst

  • Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 
  • De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van een reguliere vmbo school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.
 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis eventueel in combinatie met autisme. Onze leerlingen hebben moeite met communicatie. Wij helpen ze om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen eventueel in combinatie met autisme. Jaarlijks volgt het personeel bijscholing op diverse gebieden.