Auris College Rotterdam Aurislogo

Vmbo

Het Auris College Rotterdam heeft een driejarig vmbo programma. In die drie jaar wordt jaar 1 en 2 het reguliere vmbo programma behandeld. Veel leerlingen zijn aan het eind van de basisschool nog niet klaar voor de brugklas. Hun kennis op bepaalde vakken voldoet nog niet aan het vmbo-niveau. Daarom geven wij in het eerste jaar van de onderbouw extra aandacht voor deze vakken. Wij noemen dit steunlessen. Wij geven deze steunlessen voor de volgende vakken.

 • Nederlands
 • rekenen
 • sociale vaardigheden
 • leren leren
 • kennis van de eigen beperking

Daarbij wordt in het eerste jaar veel ondersteuning gegeven in de communicatieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Halverwege dit eerste schooljaar kijken wij naar wat onze leerlingen kunnen. Dit kan betekenen dat wij de klassenindeling aanpassen. Na het eerste jaar  bepalen wij op welk niveau de leerling het onderwijs volgt in het tweede en derde leerjaar. Het kan ook zijn dat we zien dat een leerling beter naar de Praktijkroute kan overstappen. Dit bespreken we altijd met de ouder(s)/verzorger(s) voordat de overstap plaatsvindt.

In leerjaar 2 en 3 van het vmbo bieden wij minder steunlessen. Leerlingen volgen vooral de reguliere vmbo-vakken. Daarbij is er blijvende aandacht voor de ontwikkelingen van communicatieve en sociale vaardigheden. De onderbouw van het vmbo heeft drie niveaus.

 • basisberoepsgerichte leerweg (BB)
 • kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
 • theoretische leerweg (TL)

Na het derde leerjaar stopt het vmbo programma op het Auris College Rotterdam. De leerlingen stromen uit naar de bovenbouw (leerjaar 3) van een reguliere vmbo school, naar een cluster 4 school of naar de praktijkroute op het Auris College. Samen met u zorgen we ervoor dat elke leerling een geschikte plek heeft om zijn of haar vmbo diploma te behalen of binnen een andere onderwijsvorm verder te leren.

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij ondersteunen hen in hun communicatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • Toekomst
 • Toekomst

  Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 

  De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van het vmbo een reguliere school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze verschillen vragen van leerkrachten en leerlingen flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zo ontstaan mooie gesprekken die onze leerlingen helpen in hun ontwikkeling.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.