Vmbo

Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen te laten overstappen naar het reguliere onderwijs. De startpositie van de vmbo leerlingen is een 2-jarig curriculum. In de praktijk blijkt dat veel van onze leerlingen gebaat zijn bij het volgen van het 3-jarig curriculum. Bij de start van hun studieloopbaan op onze school bepalen wij aan de hand van de ondersteuningsbehoefte van de leerling welk curriculum wordt gevolgd. Veel leerlingen zijn aan het eind van de basisschool nog niet klaar voor de brugklas. Hun kennis op bepaalde vakken voldoet nog niet aan het vmbo-niveau. Daarom geven wij in het eerste jaar van de onderbouw extra aandacht voor deze vakken. Wij noemen dit steunlessen. Wij geven deze steunlessen voor de volgende vakken:

  • Nederlands
  • rekenen
  • sociale vaardigheden
  • leren leren
  • kennis van de eigen beperking

Onze leerlingen stromen na het 2-jarig en 3-jarig curriculum in bijna alle gevallen uit naar de bovenbouw van een reguliere vmbo opleiding. Samen met u zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter een geschikte plek vindt om zijn of haar vmbo diploma te behalen of binnen een andere onderwijsvorm verder te leren.

In het eerste jaar  bepalen wij op welk niveau de leerling het onderwijs volgt in het tweede en derde leerjaar. Het kan ook zijn dat we zien dat uw zoon of dochter beter naar de praktijkroute kan overstappen. Dit bespreken we altijd met u.

In leerjaar 2 en 3 van het vmbo bieden wij minder steunlessen. Leerlingen volgen vooral de reguliere vmbo-vakken. Daarbij is er blijvende aandacht voor de ontwikkelingen van communicatieve en sociale vaardigheden. In de onderbouw van het vmbo geven wij les op drie niveaus:

  • basisberoepsgerichte leerweg (BB)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
  • theoretische leerweg (TL)

Wilt u meer informatie over de lessen? Klik van op leerroutekaarten hieronder. In de leerroutekaarten ziet u welke leerstof wij per vak aanbieden in een leerjaar en op welke manier wij dit doen.

VMBO 1

VMBO 2