20 juni 2024

Schoolverlatersavond

Na meerdere jaren op het Auris College Rotterdam, is het zover: klaar met het voortgezet onderwijs! Tijd voor een nieuwe start: een vervolgopleiding of aan het werk. Deze belangrijke schoolperiode willen we afsluiten met een feestelijke avond voor de leerlingen en hun naaste familie. Deze avond zal worden gehouden op maandag 8 juli 2024. Vanaf 19.00 uur ontvangst met koffie/thee en wat lekkers. Om 19.30 uur is de officiële opening en uitreiking en ondertekening van de diploma’s of schoolverklaringen. U bent van harte welkom!

20 juni 2024