Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Lestijden, vrije dagen en contactmomenten met ouders

Informatie over lestijden, vakanties en studiedagen staan in onze jaarkalender. 
Informatie over contactmomenten met ouders en dat voor nieuwe leerlingen staan bij  leerlingen en ouders.

Verlof aanvragen en verzuim

In onderstaande regelingen vindt u informatie over ziekmelding, te laat komen, ziek worden tijdens schooltijd, extra verlof aanvragen en aanvragen verlof voor religieuze feestdagen. Wij volgen hierin de wettelijke regels van de leerplichtwet.

 

Verkeer rond de school

Het Auris College ligt in een verkeersluwe omgeving. Wij  vragen ouders erop toe te zien dat leerlingen niet eerder dan 8.45 uur aanwezig zijn.

 

Als de leerlingen komen met aangepast vervoer, brengen de chauffeurs de leerlingen op het schoolplein of in de school. Leerlingen die vóór 8.30 uur door taxi’s afgeleverd worden, vallen onder de verantwoording van het taxibedrijf. Als de leerlingen worden opgehaald, wachten de chauffeurs op het schoolplein. Ouders die hun kinderen met de auto komen brengen en halen, wachten bij het ophalen op het schoolplein totdat hun kind naar buiten komt.

 

Leerlingen die met de fiets komen, maken gebruik van de fietsenstalling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de fietsen.

Leerlingenvervoer

De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school.
De meeste leerlingen zijn in staat om zelfstandig naar school te reizen, sommigen komen per taxi. Elke gemeente heeft een eigen regeling, waarin staat of uw kind alleen, met begeleiding of met een taxi naar school moet gaan. Informatie hierover kunt u het best opvragen bij de afdeling onderwijs van uw gemeente.

 

U dient elk schooljaar opnieuw het vervoer aan te vragen. Daarbij vraagt de gemeente de school soms om een advies. De gemeente besluit aan de hand van de aanvraag en het advies hoe het kind naar school kan gaan. Alleen, met begeleiding of met leerlingenvervoer. De gemeente wijst eventueel ook een taxibedrijf aan om het vervoer te verzorgen. Sommige gemeenten werken samen met één taxibedrijf. Als een leerling eerder vrij is, zal het niet altijd mogelijk zijn dat de taxi ook eerder komt. Leerlingen kunnen in de aula op de taxi wachten.

Pauzeopvang

Sommige leerlingen hebben baat bij een rustige opvang in de pauze. Voor deze leerlingen hebben wij een speciale opvang in een lokaal met toezicht. Hier kan gegeten worden en kunnen spelletjes worden gedaan.

Digitale post via SOMToday

Contact met ouders via SOMToday

Alle informatie aan ouders en aan leerlingen versturen wij digitaal. Wij gebruiken hiervoor het systeem SOMToday Het is snel, milieuvriendelijk en u weet zeker dat u alle informatie ontvangt. Bij hoge uitzondering versturen wij papieren post.

Om digitale post te kunnen ontvangen, moet u zich eenmalig aanmelden. U moet hiervoor de app downloaden SOMToday ouder. U ontvangt van school een eenmalige activeringscode. Na de eerste inlog kunt u zelf een wachtwoord kiezen.

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. U mist belangrijke informatie wanneer u niet bent aangemeld. Als u nog geen activeringscode heeft, moet u een mail sturen naar onze administratie c.schreuder@auris.nl

Gescheiden ouders

Wanneer een leerling gescheiden ouders heeft, communiceren wij in principe alleen met de ouder waar de leerling woont. Wanneer dit niet gewenst is, kunt u zich tot de teamleider van de leerling wenden. Voor Social Schools kunnen beide ouders zich aanmelden.

Verzekering

Alle leerlingen op de het Auris College Rotterdam zijn verzekerd tegen ongevallen als ze op school zijn. Ook tijdens de werkweken en stages zijn de leerlingen verzekerd tegen ongevallen.

 

De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vies worden of kapot raken van kleding tijdens lessen en andere schoolactiviteiten. De leerling moet zelf voor passende kleding zorgen.

Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).

Schoolvideo interactiebegeleiding

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die wij gebruiken om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op onze leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Wij zetten deze methodiek in bij vragen over leerlingenzorg en onderwijsvernieuwing. Een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) maakt korte video-opnames  in de klas en bespreekt deze na met de docent. De SVIB-er hanteert een beroepscode. Hierin staat dat opnames niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De videobeelden blijven in het beheer van de SVIB-er. De beelden worden niet aan anderen vertoond, tenzij de SVIB-er en de betrokken docent hier toestemming voor geven. Soms zetten wij deze methodiek in bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen. Wij stellen de ouders hier dan van op de hoogte en vragen om toestemming.

Downloads