• Auris College Rotterdam

Auris College Rotterdam

Het Auris College Rotterdam is een school voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met horen of taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Leerlingen met een onderwijsarrangement van Auris zijn welkom op onze school.

Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in de bovenbouw vmbo. Wij stemmen het lesaanbod af op de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Leerlingen volgen onderwijs in de praktijkroute of in het vmbo.

Lees hieronder wat wij belangrijk vinden.

Talent ontwikkelen

Talent ontwikkelen

Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden

Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we middels de Kanjertraining, Leefstijl, Rots en Water en extra lessen in communicatieve vaardigheden.

Toekomstperspectief

Toekomstperspectief

Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het mbo.

De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van een reguliere vmbo school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.

Communicatie

Communicatie

Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Onze leerlingen hebben moeite met communicatie. Wij helpen ze om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Deskundigheid

Deskundigheid

Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen. Jaarlijks volgt het personeel bijscholing op diverse gebieden.